Assen in cijfers

Hoeveel inwoners heeft Assen in 2030? Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in een wijk? Hoe staat het met de werkloosheid? Wat is het aantal leerlingen per school? Informatie en cijfers vindt u hier. De gegevens zijn voor meerdere jaren en vaak op een laag schaalniveau (wijk- of buurtniveau) beschikbaar.

Het werkt eenvoudig. Klik op het onderwerp van uw keuze. Kies daar een combinatie van onderwerpen, periodes en gebieden. De door u gevraagde gegevens worden overzichtelijk getoond in een grafiek, tabel of op een kaart. Tenslotte kunt u de cijfers afdrukken of in Excel omzetten voor verdere analyse.

Alle cijfers